Oddělení Národního informačního centra pro mládež (NICM)

NICM  je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. Je zároveň zastřešujícím, metodickým, kontrolním a koordinačním subjektem pro ostatní informační centra pro mládež v České republice.

Zpřístupňuje informace:

  • o možnostech vzdělávání a práce v ČR i zahraničí (mládež a EU); cestování v ČR i zahraničí (mládež a EU);
  • o volnočasových aktivitách, informace z oblasti zdraví, ekologie;
  • informace vztahující se k různým etnickým a národnostním menšinám, subkulturám, náboženským skupinám, uprchlíkům);
  • informace usnadňující pohyb občana ve společnosti (občan a úřad, občanské aktivity, lidská práva, sociální zabezpečení, rodina a náhradní rodinná péče, bydlení, finance, mezinárodní organizace);
  • zajišťuje proces certifikace Informačních center pro mládež (ICM);
  • provádí audity a kontroly ICM;
  • obsahově připravuje vzdělávání pracovníků ICM a ve spolupráci s oddělením 2.1 se podílí na jeho realizaci;
  • zajišťuje zastoupení v ERYICA;
  • zajišťuje – ve spolupráci s oddělením 2.6 - naplňování a aktualizaci webu www. infomobil.org, www.nicm.cz.