Referát pro kvalitu a hodnocení ve vzdělávání

Referát pro kvalitu a hodnocení ve vzdělávání zajišťuje závěrečné zkoušky v učebních oborech v souladu s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb.

Zejména:

  • spolupracuje s učiteli na průběžné inovaci a aktualizaci bank témat a bank úkolů všech oborů vzdělání s výučním listem,
  • spolupracuje s odborníky z praxe na posuzování a schvalování témat,
  • koordinuje práci garantů při analýze podnětů ze škol a od odborníků z praxe, vypořádání připomínek k jednotným zadáním a při opravě chyb v tématech,
  • sestavuje a kontroluje jednotná zadání, zveřejňuje je pro školy,
  • zajišťuje metodickou a technickou podporu škol při přípravě na závěrečné zkoušky a v průběhu zkoušek,
  • provádí sběr dat o realizaci závěrečných zkoušek a jejich vyhodnocení,
  • zajišťuje provoz informačního systému NZZ.