Strategie vlády v boji s korupci

 

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uvádí v souladu s Usneseními Vlády České republiky údaje k plnění úkolu č. 2.2.4 Strategie vlády v boji s korupcí, a to za rok 2013.

Poradenské, konzultantské a právní společnosti, se kterými NÚV uzavřel smlouvu o poskytování služeb

Název poradenské/konzultantské Smluvní vztah uzavřen Hodinová sazba za poskytovanou  službu v Kč Zdroj financování
  /auditorské společnosti
  od do   Rozpočtové prostředky organizace Prostředky EU
CPS consulting, s.r.o. 22.12.2005 neurčitá 360 x  
V r. 2013 celkem 397040,- Kč          
JUDr. Jan Brož 10.7.2007 neurčitá 440 x  
V r. 2013 63624,-Kč          

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uvádí v souladu s Usneseními Vlády České republiky údaje k plnění úkolu č. 2.2.4 Strategie vlády v boji s korupcí, a to k prvnímu pololetí roku 2014.

Poradenské, konzultantské a právní společnosti, se kterými NÚV uzavřel smlouvu o poskytování služeb

Název společnosti

Smlouva uzavřena dne

Hodinová sazba v Kč

Zdroj financování

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

10.7.2007

paušální částka 2 200,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

B2B CENTRUM a.s. - správa profilu zadavatele

30.5.2012

paušální částka 960,-/měsíc.

Rozpočtové prostředky organizace

CPS consulting, s.r.o. - právní služby - veřejné zakázky

22.12.2005

částka se odvíjí dle typu zakázky

Rozpočtové prostředky organizace

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uvádí v souladu s Usneseními Vlády České republiky údaje k plnění  úkolu č. 2.2.4 Strategie vlády v boji s korupcí, a to k druhému pololetí roku 2014.

Poradenské, konzultantské a právní společnosti, se kterými NÚV uzavřel smlouvu o poskytování služeb

Název společnosti

Smlouva uzavřena dne

Hodinová sazba v Kč

Zdroj financování

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

10.7.2007

paušální částka 2 200,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

B2B CENTRUM a.s. - správa profilu zadavatele

30.5.2012

paušální částka 960,-/měsíc.

Rozpočtové prostředky organizace

CPS consulting, s.r.o. - právní služby - veřejné zakázky

22.12.2005

částka se odvíjí dle typu zakázky

Rozpočtové prostředky organizace

Bohemia VZ, s.r.o. -- právní služby - veřejné zakázky

Jednotlivé objednávky dle potřeby

sazba 500,-/hod.

Rozpočtové prostředky organizace

CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ s.r.o. - právní služby - veřejné zakázky

Jednotlivé objednávky dle potřeby

sazba 2.500,-/hod.

Rozpočtové prostředky organizace


Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uvádí v souladu s Usneseními Vlády České republiky údaje k plnění  úkolu č. 2.2.4 Strategie vlády v boji s korupcí, a to k první pololetí roku 2015.

Poradenské, konzultantské a právní společnosti, se kterými NÚV uzavřel smlouvu o poskytování služeb

Název společnosti

Smlouva uzavřena dne

Hodinová sazba v Kč

Zdroj financování

Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák

10.7.2007

paušální částka 2 200,-/měsíc

Rozpočtové prostředky organizace

B2B CENTRUM a.s. - správa profilu zadavatele

30.5.2012

paušální částka 960,-/měsíc.

Rozpočtové prostředky organizace

Bohemia VZ, s.r.o. -- právní služby - veřejné zakázky

Jednotlivé objednávky dle potřeby

sazba 500,-/hod.

Rozpočtové prostředky organizace

CÍSAŘ,ČEŠKA,SMUTNÝ s.r.o. - právní služby - veřejné zakázky

Jednotlivé objednávky dle potřeby

sazba 2.500,-/hod.

Rozpočtové prostředky organizace