Oddělení projektová kancelář

Oddělení poskytuje metodickou a administrativní podporu při přípravě, realizaci a ukončování projektů NÚV, které vyplývají z národních priorit, inovačních trendů a mezinárodní spolupráce ČR.

  • zajišťuje přípravu projektů NÚV na národní úrovni, případně se na řešení těchto projektů přímo podílí, 
  • podporuje nastavení procesů v organizaci pro úspěšné řešení projektů, poskytuje metodickou pomoc v rámci projektového řízení,
  • iniciuje a koordinuje projektovou spolupráci se sociálními partnery, s příslušnými resorty a jejich přímo řízenými organizacemi a s dalšími poskytovateli vzdělávání,
  • vede databázi projektů NÚV a s nimi souvisejících informací.