Referát čeština pro cizince

Referát čeština pro cizince spravuje dvě výrazné problematiky v rámci imigrační politiky ČR:

  • Jednou z agend je příprava a koordinace zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR včetně proškolení zkoušejících.
  • Další významnou agendou je koordinace přípravy Zkoušky z českých reálií, která je jednou ze zkoušek pro účely udělování státního občanství České republiky.

Základní informační platformou k oběma agendám určenou pro cizince, vládní instituce, neziskový sektor a širokou veřejnost je portál Čeština pro cizince, který je referátem spravován a vyvíjen.

Činnosti referátu jsou zajišťovány především ve spolupráci s externími spolupracovníky.