Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby. 

tisková zpráva tisková zpráva (151,05 KB)


Koncept, plným názvem Koncepce dalšího vzdělávání, je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Projekt by měl podpořit všechny potenciální dospělé uchazeče o další vzdělávání po ukončení školy. V ČR se dosud dále vzdělává jen šest procent dospělých lidí v aktivním věku. To je velmi málo nejen ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, ale hlavně je tato situace nepříznivá z hlediska možností pracovního uplatnění a vůbec budoucí konkureceschopnosti naší země. Hlavním cílem projektu je proto systematická podpora dalšího vzdělávání, která nahradí dosavadní dílčí, nekoordinovaná řešení a izolované aktivity.