Komu je projekt určen

Výsledků projektu mohou využít:

-     všichni potenciální účastníci dalšího vzdělávání,

-     vzdělávací instituce, které poskytují další vzdělávání,

-     zaměstnavatelé, kteří chtějí podporovat vzdělávání svých zaměstnanců a tím zkvalitňovat lidské zdroje pro konkurenceschopnou ekonomiku (projekt se zaměřuje hlavně na potřeby malých a středních podniků, které mají na další vzdělávání svých zaměstnanců méně zdrojů).

 

Podrobněji o cílové skupině