Zpracování doporučení PPP a SPC

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy pracující ve školských poradenských zařízeních."

lektoři: PhDr. Jana Zapletalová

počet hodin: 8

termín: 15.03.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 05.03.2018 

kód programu: KIPR-105/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programuJak psát doporučení?

Účastníci kurzu získají možnost si osvojit vhodné postupy psaní doporučení ŠPZ a transkripce diagnostických závěrů (případně dalších závěrů z vyšetření dítěte např. lékařských, psychiatrických, pedagogických) vyšetření dítěte se SVP. V rámci kurzu se zaměříme na přístupy k psaní zpráv a vhodné postupy práce se závěry z vyšetření. ŠPZ pro žáky se SVP vystavují doporučení pro následnou pedagogickou péči ve škole, tyto zprávy obsahují doporučení, jak vhodně se žákem pracovat právě ve vztahu k identifikovaným obtížím a typům znevýhodnění. Psychologové a speciální pedagogové se zejména podílejí na sdělení těchto nejzásadnějších informací pro školu a pro vzdělávání žáků s určitým typem znevýhodnění. Kurz se bude zejména věnovat jednotlivým částem doporučení, vhodným formulacím a podstatným údajům doporučení pro školu a pro rodiče žáků.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.