KIPR-105/2018 - Zpracování doporučení PPP

 

"Pro psychology, speciální pedagogy pracující ve školských poradenských zařízeních."

LektorkaPhDr. Jana Zapletalová

Počet hodin: 8

Termín: 15. 3. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 5. 3. 2018 

Kód programu: KIPR-105/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu

Jak psát doporučení?

Účastníci kurzu získají možnost osvojit si vhodné postupy psaní doporučení ŠPZ a transkripce diagnostických závěrů (případně dalších závěrů z vyšetření dítěte, např. lékařských, psychiatrických, pedagogických) vyšetření dítěte se SVP. V rámci kurzu se zaměříme na přístupy k psaní zpráv a vhodné postupy práce se závěry z vyšetření. ŠPZ pro žáky se SVP vystavují doporučení pro následnou pedagogickou péči ve škole. Tyto zprávy obsahují doporučení, jak vhodně se žákem pracovat právě ve vztahu k identifikovaným obtížím a typům znevýhodnění. Psychologové a speciální pedagogové se zejména podílejí na sdělení těchto nejzásadnějších informací pro školu a pro vzdělávání žáků s určitým typem znevýhodnění. Kurz se bude zejména věnovat jednotlivým částem doporučení, vhodným formulacím a podstatným údajům doporučení pro školu a pro rodiče žáků.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.