Zlínský

Školy v Zlínském kraji

Aktuální seznam škol zapojených do projektu KIPR naleznete zde.


Vedoucí krajský metodik PPP

 • Mgr. ZBYNĚK OŘECHOVSKÝ
  • zbynek.orechovsky@nuv_cz

 Krajští metodici PPP

 • Mgr. MONIKA NĚMEČKOVÁ
  • monika.nemeckova@nuv_cz
 • Mgr. NADĚŽDA JASKULOVÁ
  • nadezda.jaskulova@nuv_cz
 • PhDr. NATAŠA GMENTOVÁ
  • natasa.gmentova@nuv_cz
 • Mgr. VLADIMÍRA ŠMÍDKOVÁ
  • vladimira.smidkova@nuv_cz
 • Mgr. et Mgr. VERONIKA PAVLISKOVÁ
  • veronika.pavliskova@nuv_cz

Vedoucí krajský metodik SPC

 • Mgr. JITKA JARMAROVÁ
  • jitka.jarmarova@nuv_cz

Krajští metodici SPC

 • PaedDr. YVETA ODSTRČILÍKOVÁ, Ph.D. 
  • yveta.odstrcilikova@nuv_cz
 • Mgr. MICHAELA CABLÍKOVÁ
  • michaela.cablikova@nuv_cz
 • Mgr. LENKA MIKULÁŠKOVÁ
  • lenka.mikulaskova@nuv_cz