Závěry a doporučení z odborných panelů projektu KIPR

Odborný panel propojuje výstupy z IPs projektů, umožňuje sdílení zkušeností z realizace projektů a formuluje závěry a doporučení pro skupinu II. MŠMT jako podklad pro řízení vzdělávací politiky. 

Odborný panel propojuje výstupy z IPs projektů, umožňuje sdílení zkušeností z realizace projektů a formuluje závěry a doporučení pro skupinu II. MŠMT jako podklad pro řízení vzdělávací politiky. Panelu se účastní pracovníci VŠ, nestátních institucí, zástupci ČŠI a další odborníci, především garanti metodických výstupů.  Dosud bylo realizováno 7 odborných panelů, do konce projektu jsou plánovány další dva.  

7. odborný panel se konal 24.9.2019, tématem bude využití případových konferencí ve školství

 

1. odborný panel - 26. 10. 2016

Téma: Pravidla pro poskytování poradenských služeb v ŠPZ v oblasti personální

Závěry a doporučení:

 • Zavedení sociálního pracovníka a administrativního pracovníka je vnímáno pozitivně.
 • Přesné vyspecifikování jednotlivých odborných pozic v PPP a SPC.
 • Navýšení počtů pracovníků, aby se mohli více zaměřit na práci s klienty.
 • Zlepšit jejich finanční ohodnocení.
 • Umožnit speciálním pedagogům dále se vzdělávat v systému doplňkového studia.
 • Vytvořit vzdělávací programy na posílení senzitivity pracovníků a odstraňování předsudků.

 2. odborný panel -  16.11.2017

Téma: Transformace speciálních vzdělávacích potřeb do úprav učiva podle druhů znevýhodnění

Transkripce závěrů SPC a PPP do zpráv a doporučení

Závěry a doporučení:

 • Navázat úzkou spolupráci s Asociací školních psychologů a doplnit do studijních plánů psychologie didaktiku (včetně hodnocení žáků).
 • Do vzdělávání učitelů zařadit pedagogicko – psychologickou diagnostiku, více praxe i sebereflexi.
 • V rámci DVPP nabídnout kurzy zaměřené na práci s Doporučením, možnosti spolupráce ŠPP, PPP, SPC.

 

3. odborný panel -  28.3.2018

Téma:  Vliv metodické podpory na kvalitu poradenské práce - Propojení pedagogické a psychologické práce – Spolupráce didaktiků a psychologů

Závěr a doporučení:

 • Vytvořit společnou platformu- databázi, na níž budou dostupné vzdělávací nabídky od různých poskytovatelů včetně vysokých škol (včetně LF- adiktologie).
 • Vytvořit základ společného vzdělávání pro pracovníky poradenských pracovišť.
 • Navrhnout formy metodické podpory v různých oblastech- např. metody výuky, hodnocení žáků, problémy chování.

4. odborný panel - 13. 11. 2018

Téma: Možnosti spolupráce vysokých škol a školských poradenských zařízení

Závěr a doporučení:

 • Posílit kompetence a právní vědomí pracovníků ve školství.
 • Řešit pracovní zařazení a obsah pracovní činnosti absolventů Bc. a Mgr. studia sociální pedagogiky, zavést je do v katalogu prácí.

5. odborný panel - 26. 3. 2019

Téma: Standardy ŠPZ (Jednotná pravidla služeb ŠPZ)

Závěr a doporučení:      

 • Zapracovat Jednotná pravidla do nového Školského zákona.
 • Vybavit studenty kompetencemi, které budou uplatňovány v praxi.
 • Ponechat širší specializaci speciálního pedagoga.

6.odborný panel - 25. 4. 2019

Téma: Spolupráce s VŠ při přípravě DVPP

Závěr a doporučení:

 • Zajistit systém kontroly DVPP, tak aby byla zaručena kvalita lektorů a splněny podmínky pro kvalitní sdělení obsahu.
 • Problém se týká i financování lektorů jako jejich motivace k odvádění profesionální práce.
 • Na fakultách VŠ zveřejnit a garantovat obsah vzdělávání jednotlivých předmětů i oborů.