Závěrečné výstupy z KA3 a KA4

Níže naleznete závěrečné výstupy z klíčové aktivity 3 a 4.

Níže naleznete závěrečné výstupy z klíčové aktivity 3 a 4. Klíčová aktivita 3 se zabývala jednotnými pravidly pro poskytování školských poradenských služeb a sledování vývoje poradenských služeb v kontextu podpůrných opatření a klíčová aktivita 4 se týkala integrací podpůrných opatření na úrovni ŠPZ.

Jedním z výstupů jsou metodiky jak pro SPC a PPP, ale také jednotná pravidla pro poskytování poradenských služeb.

Výstupy projektu KIPR za klíčovou aktivitu 3 a 4 naleznete zde: