KIPR-108/2018 - Základní informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu

 

"Kurz je určen speciálním pedagogům a psychologům pracujícím ve školských poradenských zařízeních."

Lektoři: Mgr. Renata Paříková,

              Mgr. Petra Červinková,

              PhDr. Michal Trhlík 

Počet hodin: 16

Termín: 8.-9. 6. 2016

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 28. 5. 2018

Kód programu: KIPR-108/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

 • vymezení základních pojmů k PO
 • historie výuky a pomůcek k PO
 • náměty a procvičení her na rozvoj nižších kompenzačních mechanismů využitelných při PO
 • chůze jednoho či více nevidomých se známým a neznámým průvodcem
 • držení bílé hole
 • nácvik orientačních prvků – chůze přímým směrem, odhad vzdáleností, odhad uhlů
 • zvládnutí techniky chůze s holí v uzavřeném prostoru včetně chůze do schodů a ze schodů
 • vyhledávání dveří, procházení dveřmi, chůze zúženým prostorem
 • procvičení popisu trasy, rozdělení trasy na etapy
 • použití kluzné prstové techniky
 • nácvik chůze podél vodicích linií v terénu, vyhledávání cíle, vyzkoušení nejrůznějších povrchů, přecházení ulice, nástup do hromadných prostředků. Praktické vyzkoušení trasy v budově a venku včetně jeho popisu.
 • prostor bude věnován i nácviku sebeobslužných dovedností včetně stolování, sezení u stolu, nástupu do auta
 • předání informace o výuce prostorové orientace na školách podle § 16 odst. 9 ŠZ a v inkluzivním vzdělávání
 • předání informace o výuce PO u dětí s multihandicapem, případně seznámení se základy psychologie zrakově postižených dětí

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.