Základní informace k prostorové orientaci a samostatnému pohybu

"Kurz je určen speciálním pedagogům a psychologům pracujícím ve školských poradenských zařízeních."

lektoři: Renata Paříková

             Petra Červinková

             PhDr. M. Trhlík 

počet hodin: 16

termín: 08.-09.06.2016

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 28.05.2018

kód programu: KIPR-108/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah kurzu: 

 • Vymezení základních pojmů k PO.
 • Historie výuky a pomůcek k PO.
 • Náměty a procvičení her na rozvoj nižších kompenzačních mechanismů využitelných při PO.
 • Chůze jednoho či více nevidomých se známým a neznámým průvodcem.
 • Držení bílé hole.
 • Nácvik orientačních prvků – chůze přímým směrem, odhad vzdáleností, odhad uhlů.
 • Zvládnutí techniky chůze s holí v uzavřeném prostoru včetně chůze do schodů a ze schodů.
 • Vyhledávání dveří, procházení dveřmi, chůze zúženým prostorem.
 • Procvičení popisu trasy, rozdělení trasy na etapy.
 • Použití kluzné prstové techniky.
 • Nácvik chůze podél vodicích linií v terénu, vyhledávání cíle, vyzkoušení nejrůznějších povrchů, přecházení ulice, nástup do hromadných prostředků. Praktické vyzkoušení trasy v budově a venku včetně jeho popisu.
 • Prostor bude věnován i nácviku sebeobslužných dovedností včetně stolování, sezení u stolu, nástupu do auta.
 • Budou předány informace o výuce prostorové orientace na školách podle § 16 odst. 9 ŠZ a v inkluzivním vzdělávání.
 • Dále o výuce PO u dětí s multihandicapem, případně seznámení se základy psychologie zrak. postižených dětí.

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.