Začlenění žáků s PAS – KIPR

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť, kteří pracují s žáky s PAS."

lektoři: Mgr. Magdaléna Holubová

počet hodin: 6

termín: 31.08.2017

čas zahájení: 10:00

uzávěrka přihlášek: 30.08.2017

kód programu: KIPR-701/2017 

místo: Základní škola Bruntál; Školní 2 Bruntál 79201

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah seminářeÚčastníci semináře se seznámí se specifiky a obtížemi, které se pojí se začleněním žáků s poruchami autistického spektra (dále PAS) do běžného kolektivu školní třídy. Cílem je probrat možné postupy, které lze uplatňovat při zařazování žáka s PAS do běžné třídy. Metodická podpora má svou teoretickou část. Ta je zaměřena na tato témata: obtíže žáků s PAS v běžné třídě; sdělování diagnózy či obtíží dítěte; školní třída jako sociální skupina; práce se třídou, v níž je zařazen žák s PAS.

Účastníci semináře se seznámí s možnými postupy, jak lze eliminovat obtíže žáků ve třídách a s možnými kroky při sdělování diagnózy či obtíží dítěte (dítěti samotnému, jeho spolužákům a rodičům spolužáků) V rámci metodické podpory budou probírané jednotlivé kazuistiky, přinesené účastníky. Součástí semináře je i workshop, kde si účastníci mohou v rámci praktických cvičení vyzkoušet možné postupy a techniky. Výstupem metodického setkání je návrh strategií, které usnadňují začlenění a další působení žáků s PAS v kolektivu běžné školní třídy.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.