Začlenění žáků s PAS – KIPR

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť, kteří pracují s žáky s PAS."

LektorkaMgr. Magdaléna Holubová

Počet hodin: 6

Termín: 31. 8. 2017

Čas zahájení: 10.00

Uzávěrka přihlášek: 30. 8. 2017

Kód programu: KIPR-701/2017 

Místo: Základní škola Bruntál; Školní 2 Bruntál 79201

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah semináře:

Účastníci semináře se seznámí se specifiky a obtížemi, které se pojí se začleněním žáků s poruchami autistického spektra (dále PAS) do běžného kolektivu školní třídy. Cílem je probrat možné postupy, které lze uplatňovat při zařazování žáka s PAS do běžné třídy. Metodická podpora má svou teoretickou část. Ta je zaměřena na tato témata: obtíže žáků s PAS v běžné třídě; sdělování diagnózy či obtíží dítěte; školní třída jako sociální skupina; práce s třídou, v níž je zařazen žák s PAS.

Účastníci semináře se seznámí s možnými postupy, jak lze eliminovat obtíže žáků ve třídách, a s možnými kroky při sdělování diagnózy či obtíží dítěte (dítěti samotnému, jeho spolužákům a rodičům spolužáků). V rámci metodické podpory budou probírány jednotlivé kazuistiky přinesené účastníky. Součástí semináře je i workshop, kde si účastníci mohou v rámci praktických cvičení vyzkoušet možné postupy a techniky. Výstupem metodického setkání je návrh strategií, které usnadňují začlenění a další působení žáků s PAS v kolektivu běžné školní třídy.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.