KIPR-522/2018 - Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti vztahových a adaptačních obtíží

  

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaMgr. Věra Kramerová

Počet hodin: 8

Termín: termín bude upřesněn

Čas zahájení: termín bude upřesněn

Uzávěrka přihlášek: termín bude upřesněn

Kód programu: KIPR-522/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu

Seminář je zaměřen na praktické problémy spojené s přímou podporou žáků s rizikem rozvoje vztahových nebo adaptačních obtíží. Účastníci se seznámí se základními principy podpory edukace žáků na obou stupních ZŠ nebo SŠ ohrožených rozvojem rizik v uvedené oblasti. Probírány budou možnosti podpůrných opatření ze strany učitele, školního poradenského pracoviště, možnosti spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. V rámci metodické podpory problematiky budou představeny ukázkové kazuistiky a budou probírány jednotlivé kazuistiky přinesené účastníky.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.