Žáci s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb v oblasti výchovných obtíží

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Věra Kramerová

počet hodin: 8

termín: termín bude upřesněn

čas zahájení: termín bude upřesněn

uzávěrka přihlášek: termín bude upřesněn

kód programu: KIPR-520/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah kurzu: Seminář je zaměřen na praktické problémy spojené s přímou podporou žáků v kontextu vzdělávacích potřeb žáka. Účastníci se seznámí se základními principy podpory edukace žáků na obou stupních ZŠ nebo SŠ, s možnostmi předcházení výchovných obtíží a předcházení výskytu rizikového chování žáků. Probírány budou možnosti podpůrných opatření ze strany učitele, školního poradenského pracoviště a možnosti spolupráce s rodiči a dalšími subjekty. V rámci metodické podpory problematiky budou představeny ukázkové kazuistiky a budou probírány jednotlivé kazuistiky přinesené účastníky.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.