WORKSHOP - Kompenzační pomůcky a asistivní technologie

V rámci klíčových aktivit, vedených Mgr. Zuzanou Acar Jarošovou ...

V rámci klíčových aktivit, vedených Mgr. Zuzanou Acar Jarošovou, probíhají tzv. „Workshopy“, které jsou soustředěny primárně na praxi. Na seminářích tohoto typu se účastnící aktivně zapojující pomocí různých technik (brainstorming, mentální mapy, zpětná vazba aj.). Za využití svých vlastních zkušeností a znalostí dojdou spolu s lektorem k výstupům, které lze využít v jejich pracovním prostředí.

Workshop, který se konal 31. 10. 2018 v PPP pro Prahu 1, 2 a 4, byl zaměřený na Kompenzační pomůcky a asistivní technologie. Program setkání byl následující:

  1. Zahájení setkání – Mgr. Zuzana Acar Jarošová projekt KIPR
  2. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a asistivní technologie
  3. Diskuze k části pomůcek pro ZP
  4. Kazuistiky a příklady z praxe ZP
  5. Kompenzační pomůcky pro tělesně postižené a kombinované vady
  6. Diskuze k části pomůcek pro TP a KV
  7. Kazuistiky a příklady z praxe pro TP a KV
  8. Závěr setkání a návrhy možné spolupráce

Celý program byl veden a lektorován PhDr. Milanem Pešákem a Břetislavem Vernerem CSc. a byl rozdělen do dvou hlavních bloků (dopoledne od 9:00 zrakově postižení a odpoledne v čase 12:15-15:15 tělesné postižení a kombinované s tím, že bylo možné se zúčastnit i pouze jednoho z bloků).