Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole

 

"Seminář je určen pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy)."

LektorkyMgr. Bc. Ivana Tormová,

                 Mgr. Věra Sosnovcová

Počet hodin: 4

Termín: 11. 12. 2017

Čas zahájení: 13.00

Uzávěrka přihlášek: 8. 12. 2017

Kód programu: KIPR-715/2017 

Místo: v budově PPP Cheb, Palackého 8

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah semináře:

Seminář je určen pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy) a je zaměřen jak na legislativní zajištění vzdělávání žáků s LMP, tak na metodiku práce s žáky s výše uvedeným handicapem. Nedílnou součástí bude i seznámení s minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření uvedených v RVP ZV a jejich implementací do ŠVP. Dále budou mít účastníci možnost se seznámit se speciálními učebnicemi a pracovními sešity, které jsou vhodné pro vzdělávání žáků s LMP


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.