Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole

"Určeno pro: střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy), které je zaměřené na legislativní zajištění personální podpory asistenta pedagoga."

lektoři: Mgr. Bc. Ivana Tormová

             Mgr. Věra Sosnovcová

počet hodin: 4

termín: 11.12.2017

čas zahájení: 13:00

uzávěrka přihlášek: 08.12.2017

kód programu: KIPR-715/2017 

místo: v budově PPP Cheb, Palackého 8

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah semináře: Seminář pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy), které je zaměřené jak na legislativní zajištění vzdělávání žáků s LMP, tak na metodiku práce se žáky s výše uvedeným handicapem. Nedílnou součástí bude i seznámení s minimální doporučenou úrovní očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření uvedených v RVP ZV a jejich implementací do ŠVP. Dále budou mít účastníci možnost se seznámit se speciálními učebnicemi a pracovními sešity, které jsou vhodné pro vzdělávání žáků s LMP.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.