Vzdělávání k implementaci změn v poradenství a posílení inkluzivních principů škol

Aktivita se soustředí na realizaci vzdělávání. Pracuje se vzdělávacími programy, které byly vytvořeny v dalších klíčových aktivitách a pilotně ověřeny. Součástí aktivity je také organizační zabezpečení - budou zajišťovány prostory pro realizaci vzdělávání, zápis účastníků a související administrativa. Vzdělávání bude probíhat formou workshopů, kazuistických seminářů, sebezkušenostně zaměřených modulů (např. balintovské skupiny). Vzdělávací aktivity budou v souladu s požadavky výzvy dlouhodobého charakteru, které budou kombinovat více vzdělávacích setkání s dalšími opatřeními, včetně nabídky souběžných konzultací.