Vzdělávání a práce s nadanými žáky (1. stupeň)

"Kurz je určen pro výchovný poradce, školní psycholog a školní speciální pedagog- předškolní věk a 1. stupeň ZŠ."

lektoři: PhDr. Radmila Pikorová

             PaedDr. Karel Tomek

počet hodin: 7

termín: 20.10.2017  

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 02.10.2017

kód programu: KIPR-501/2017 

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

 

obsah kurzu: kurz je zaměřen na praktické problémy spojené s podporou nadání v předškolním vzdělávání a na 1. stupni ZŠ. Probírána budou tato témata: Nadaný a mimořádně nadaný žák; identifikace nadání; prožívání nadaného a mimořádného žáka v realitě školy; podpůrná opatření pro rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků (úpravy metod, forem a organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání a hodnocení, pomůcky pro rozvoj nadání); spolupráce školy a školského poradenského zařízení při identifikaci nadání a mimořádného nadání, při plánování podpory, její realizaci a vyhodnocování. Účastníci kurzu budou také seznámeni s možnostmi, které jednotlivcům a institucím nabízejí krajské sítě podpory nadání.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.