Vzdělávání a práce s nadanými žáky (1. stupeň)

 

"Kurz je určen pro výchovné poradce, školní psychology a školní speciální pedagogy – předškolní věk a 1. stupeň ZŠ."

LektořiPhDr. Radmila Pikorová

              PaedDr. Karel Tomek

Počet hodin: 7

Termín: 20. 10. 2017  

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 2. 10. 2017

Kód programu: KIPR-501/2017 

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Světlana Durmeková, Ph.D.

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu: 

Kurz je zaměřen na praktické problémy spojené s podporou nadání v předškolním vzdělávání a na 1. stupni ZŠ.

Probírána budou tato témata: nadaný a mimořádně nadaný žák; identifikace nadání; prožívání nadaného a mimořádného žáka v realitě školy; podpůrná opatření pro rozvoj nadaných a mimořádně nadaných žáků (úpravy metod, forem a organizace vzdělávání, obsahu vzdělávání a hodnocení, pomůcky pro rozvoj nadání); spolupráce školy a školského poradenského zařízení při identifikaci nadání a mimořádného nadání, při plánování podpory, její realizaci a vyhodnocování.

Účastníci kurzu budou také seznámeni s možnostmi, které jednotlivcům a institucím nabízejí krajské sítě podpory nadání.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.