Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi

"Vzdělávací program je určen pro psychology a speciální pedagogy působící ve školském poradenském zařízení, ve škole nebo v SVP."

lektoři: Mgr. Jiřina Bednářová

             PhDr. Zuzana Hadj-Moussová

             Mgr. Lucie Chadimová

             PhDr. Martina Malotová

             PhDr. Barbora Neuwirthová, Ph.D.

             Mgr. Tereza Przeczková

             PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

počet hodin: 72

termín: 12.–14.10.2017; 01.–02.12.2017; 02.-03.02.2018; 20.–21.04.2018

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 15.09.2017

kód programu: KIPR-100/2017

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. et Mgr. Matěj Seifert

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu: Program je určen pro psychology a speciální pedagogy ŠPZ a škol. Není nutné mít předchozí zkušenosti s používáním dynamických přístupů k diagnostice. Účastníci vzdělávacího programu budou seznámeni se zásadními teoretickými přístupy v oblasti dynamické diagnostiky. Vyzkouší si cíleně užívat principy dynamické diagnostiky v rámci vlastní diagnostické praxe. Pozornost bude věnována dostupným metodám založeným na principech dynamické diagnostiky i možnosti diagnostické práce s nestrukturovaným materiálem, a to v oblasti kognitivních schopností a školských dovedností. V průběhu vzdělávacího programu se zaměříme na reflexi diagnostické práce účastníků a užívání postupů dynamické diagnostiky v jejich vlastní praxi. Budeme se věnovat zásadním otázkám s diagnostickou prací souvisejícími (praktickým, formálním, etickým atp.)

Samostatná práce v období mezi jednotlivými setkáními je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Účastník zpracuje plán individuálního dynamického vyšetření, které následně realizuje. Výstupy diagnostického procesu analyzuje, interpretuje a zpracuje do podoby případové studie.

Účast na vzdělávacím programu je bezplatná. Po absolvování výcviku účastník získá osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Podmínkami absolvování výcviku je:

1)      Odevzdání všech průběžných prací a závěrečné případové studie.

2)      80% účast na výcvikových setkáních (zameškané hodiny je třeba nahradit ve formě individuální konzultace).

Zvažujete účast? Možná Vám pomohou s rozhodováním vzkazy od účastníků předchozího výcviku:

  • Vzdělávací program bych kolegům vřele doporučila, přinesl mi nový pohled na poradenskou práci, velice mi rozšířil obzory. Oceňuji tvůrčí atmosféru, prostor pro sdílení zkušeností a diskusi, to vše mi dodalo energii a chuť pokračovat v cestě ke smysluplnější praxi.
  • Buďte otevření tomu, co přijde a co vás čeká… bude to stát za to!!! J
  • Bylo by super být účastno více pracovníků z jednoho zařízení -> méně dinosaurů J
  • Systém nás nepřeválcuje, jsme lidské bytosti a poradenští pracovníci, ne roboti a sekretářky.
  • Nenervujte se.
  • Stojí za to přijít s otevřeným hledím, vyslechnout, vyzkoušet a pustit si dynamický přístup k tělu i do hlavy.
  • I kdyby to mělo být jen jedno šťastnější a spokojenější dítě (rodič, kolega), změna v myšlení (postoji) MÁ SMYSL J
  • Nenechávejte úkoly z mezičasu na poslední chvíli! Je to ke škodě věci!
  • Výborné, jděte do toho! Dynamická diagnostika je smysluplná.

Spolu s přihláškou prosím zašlete také stručný motivační dopis (max. 1 strana A4), v němž nám sdělíte svá očekávání (co byste se v kurzu rádi dozvěděli či naučili) a také, zda už jste se setkali s dynamicko-diagnostickou prací, případně jaké máte v této oblasti zkušenosti.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.