Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP (základní seznámení)

"Kurz je určen speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, logopedům, pedagogům všech stupňů škol."

lektoři: Mgr. Lenka Říhová

             Iva Jelínková

počet hodin: 5

termín: 06.11.2017 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 21.10.2017 

kód programu: KIPR-504/2017 

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

 

obsah kurzu: Účastníci se seznámí s možností využívání vzdělávacích aplikací pro dotyková zařízení při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí a při výuce žáků cizinců. V rámci semináře budou informováni se specifiky práce s tablety s ohledem na druh zdravotního znevýhodnění.  Účastníci získají základní přehled o aplikací podle oblastí vzdělávání a seznámí se základními znalostmi a dovednosti po technické stránce využívání iOS.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.