Volba metod výuky a úprava organizace, obsahu, hodnocení a forem výuky u žáků s ADHD

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť; výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Jaroslava Budíková

počet hodin: 8

termín: 13.11.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 05.11.2017

kód programu: KIPR-510/2017 

místo: PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 101 00, Praha 10

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

 

obsah semináře: Osobnost dítěte s ADHD z pohledu současných odborných  poznatků. Metody a formy práce se  třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, podpůrná opatření,  úprava a organizace vyučování,  komunikace s rodiči. Možnosti řešení konfliktních situací. Materiály, pomůcky doporučená literatura k tématu, představení ucelených programů pro děti s ADHD.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.