Volba metod výuky a úprava organizace, obsahu, hodnocení a forem výuky u žáků s ADHD

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaMgr. Jaroslava Budíková

Počet hodin: 8

Termín: 13. 11. 2017

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 5. 11. 2017

Kód programu: KIPR-510/2017 

Místo: PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, 101 00, Praha 10

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah semináře:

Osobnost dítěte s ADHD z pohledu současných odborných poznatků. Metody a formy práce s třídou, individuální práce s dítětem s ADHD, podpůrná opatření, úprava a organizace vyučování, komunikace s rodiči. Možnosti řešení konfliktních situací. Materiály, pomůcky, doporučená literatura k tématu, představení ucelených programů pro děti s ADHD.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.