Uskutečněné vzdělávací nabídky a akce projektu KIPR

Zde naleznete seznam všech uskutečněných akcí za všechna období:

Uskutečněné programy pro poradenské pracovníky ŠPZ:

Vzdělávací seminář:

„Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách“