KIPR-322/2018/2 - Úpravy ŠVP pro žáky s LMP s minimálními požadovanými obsahy a výstupy v rámci RVP ZV

 

"Kurz je určen pro pracovníky škol a školních poradenských pracovišť (tzn. pro psychology a speciální pedagogy působící ve školách, pedagogy škol, asistenty pedagogů, výchovné poradce, metodiky prevence, zástupce ředitele i ředitele)."

LektorMgr. Miloslav Majer

Počet hodin: 8

Termín: 30. 10. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 10. 10. 2018

Kód programu: KIPR-322/2018/2

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

- legislativní rámec - RVP ZV

- minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci PO - pro žáka s LMP

- možnosti v rámci IVP (úpravy a výběr učiva, nahrazení předmětu, úprava časové dotace...)

- očekávané výstupy v RVP ZŠS = nejnižší úroveň očekávaných výstupů pro žáka s LMP v rámci IVP

- současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků s LMP ve školách


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.