KIPR-515/2018 - Úpravy ŠVP pro žáky LMP s minimálními požadovanými obsahy a výstupy v rámci RVP ZV

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

Lektoři: Mgr. Majer Miloslav

Počet hodin: 6

Termín: 18. 5. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 8. 5. 2018 

Kód programu: KIPR-515/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Bc. Kateřina Macháčková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah semináře:

  • legislativní rámec - RVP ZV
  • minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci PO - pro žáka s LMP
  • možnosti v rámci IVP (úpravy a výběr učiva, nahrazení předmětu, úprava časové dotace...)
  • očekávané výstupy v RVP ZŠS = nejnižší úroveň očekávaných výstupů pro žáka s LMP v rámci IVP
  • současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků s LMP ve školách

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.