Úpravy ŠVP pro žáky LMP s minimálními požadovanými obsahy a výstupy v rámci RVP ZV

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Majer Miloslav

počet hodin: 6

termín: 18.05.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 08.05.2018 

kód programu: KIPR-515/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Bc. Kateřina Macháčková

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah semináře

  • Legislativní rámec - RVP ZV
  • Minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci PO - pro žáka s LMP
  • Možnosti v rámci IVP (úpravy a výběr učiva, nahrazení předmětu, úprava časové dotace...)
  • Očekávané výstupy v RVP ZŠS = nejnižší úroveň očekávaných výstupů pro žáka s LMP v rámci IVP
  • Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků s LMP ve školách

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.