KIPR-503/2018 - Triáda (asistent pedagoga - třídní učitel - rodič)

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorMgr. Miroslav Vosmik

Počet hodin: 8

Termín: 12. 2. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 2. 2. 2018 

Kód programu: KIPR-503/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Podmínkou úspěchu personální podpory AP, jako jednoho z podpůrných opatření žáka se SVP, je týmová spolupráce AP s pedagogy a poradenskými pracovníky školy a jejich pravidelná spolupráce s rodiči žáka se SVP. Seminář se bude věnovat náplni práce AP a nastavení kvalitní spolupráce s pedagogy a rodiči. Nezbytným předpokladem bude vzájemná vstřícná a otevřená komunikace.

Náplň:

  1. AP jako personální podpora žáka se SVP
  2. metodická podpora AP i pedagogům od poradenských pracovníků ŠPP, ŠPZ
  3. spolupráce učitel a AP a její vliv na úspěšnost žáků i klima ve třídě
  4. komunikace AP s rodiči žáka se SVP i rodiči ostatních žáků
  5. různé učební styly žáků a individualizace vzdělávání za podpory AP
  6. spolupráce rodiny a školy při vytváření IVP i nastavování podpory žákovi se SVP
  7. intervize a supervize pro pedagogické pracovníky
  8. konkrétní kazuistiky nastavování spolupráce škola – rodina

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.