Triáda (asistent pedagoga - třídní učitel - rodič)

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Miroslav Vosmik

počet hodin: 5

termín: 15.03.2018

čas zahájení: 13:00

uzávěrka přihlášek: 14.03.2018 

kód programu: KIPR-701/2018

místo: ZŠ Újezd nad Lesy

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programu: Podmínkou úspěchu personální podpory AP jako jednoho z podpůrných opatření žáka se SVP je týmová spolupráce AP s pedagogy a poradenskými pracovníky školy a jejich pravidelná spolupráce s rodiči žáka se SVP. Seminář se bude věnovat náplni práce AP a nastavení kvalitní spolupráce s pedagogy a rodiči. Nezbytným předpokladem bude vzájemná vstřícná a otevřená komunikace.

Obsah:

  1. AP jako personální podpora žáka se SVP
  2. Metodická podpora AP i pedagogům od poradenských pracovníků ŠPP, ŠPZ
  3. Spolupráce učitel a AP a její vliv na úspěšnost žáků i klima ve třídě
  4. Komunikace AP s rodiči žáka se SVP i rodiči ostatních žáků
  5. Různé učební styly žáků a individualizace vzdělávání za podpory AP
  6. Spolupráce rodiny a školy při vytváření IVP i nastavování podpory žákovi se SVP
  7. Intervize a supervize pro pedagogické pracovníky
  8. Konkrétní kasuistiky nastavování spolupráce škola – rodina

Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.