Supervize ve školských poradenských zařízeních

V průběhu roku 2017 a zejména pak v roce 2018 probíhala na různých pracovištích  ...

V průběhu roku 2017 a zejména pak v roce 2018 probíhala na různých pracovištích SPC a PPP supervizní setkání zaměřená na ověřování systému týmové supervize. Celkem proběhlo 156 takových setkání. Jednotlivá pracoviště využila minimálně 4 supervizní setkání (v rámci jednoho pracoviště) a část z nich i navýšený počet supervizních setkání. Zde se můžete podívat na výčet míst, kde supervizní setkání proběhla, a která pracoviště se do systému zapojila.

Supervizní setkání dle měst:

PPP

SPC

Jablonec nad Nisou

Brno, Ibsenova

Liberec

Kroměříž

Semily

Zlín

Děčín

Valašské Meziříčí, prac. Frýdek-Místek

Louny + Žatec

Opava

Ústí nad Labem

Valašské Meziříčí, Vsetínská

Kadaň

Praha 2

Litoměřice

Brno, Štolcova

Ústí nad Orlicí

Brno, Sekaninova

 

Liberec

 

Praha 10

 

Unhošť

   

Co je to vůbec supervize? Supervizi chápeme jako nástroj celoživotního učení, používaný zejména u pomáhajících profesí. Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. V procesu supervize poskytuje supervizor supervidovanému jedinci či týmu zpětnou vazbu k jeho/jejich práci. Supervize zvyšuje účinnost práce zaměřením se na její cíle, zvyšuje i kvalitu práce zaměřením se na průběh (proces). Supervize obsahuje složky nadhledu a dohledu a podporuje dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické a hodnotové. Předmětem supervize ve školském a školním poradenském systému je vždy především odborná podpora a pomoc, která vede ke zvyšování kompetencí pro nacházení efektivních řešení problémů a krizových i dalších náročných situací. Je chápána jako podpůrný pracovní nástroj, který nemá atribut dohledu či kontrolní činnosti.