Stanovení podpůrných opatření u žáků s poruchou binokulárního vidění

  

"Kurz je určen pro speciální pedagogy a psychology SPC."

LektorkyMgr. Jana Janková,

                 Mgr. Martina Hamplová 

Počet hodin: 6

Termín: 30. 11. 2017

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 2017

Kód programu: KIPR-108/2017

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Lucie Šmídová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu:

Konsensuální konkretizace záležitostí týkajících se stanovení podpůrných opatření u dětí s poruchami binokulárního vidění – pracovníci SPC společně s specialistkou - ortoptistkou. Návody a postupy při posuzování a doporučování podpůrných opatření při vzdělávání žáků se zrakovým postižením.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.