Stanovení podpůrných opatření u žáků s poruchou binokulárního vidění

"Seminář je určen pro speciální pedagogy a psychology SPC."

lektoři: Mgr. Jana Janková

             Mgr. Martina Hamplová 

počet hodin: 6

termín: 30.11.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 30.10.2017

kód programu: KIPR-108/2017

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Lucie Šmídová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

 

obsah kurzu: konsensuální konkretizace záležitostí týkající se stanovení podpůrných opatření u dětí s poruchami binokulárního vidění – pracovníci SPC společně s specialistkou - ortoptistkou. Návody a postupy při posuzování a doporučování podpůrných opatření při vzdělávání žáků se zrakovým postižením.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.