SPC pro Jihočeský kraj

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv_cz

Vedoucí krajský metodik

  • Mgr. MILOSLAV MAJER
    • miloslav.majer@nuv_cz

Krajský metodik

  • Mgr. PETRA HOLÁ
    • petra.hola@nuv_cz