Sociální práce a případové konference

"Určeno pro sociální pracovníky škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

počet hodin: 7

termín: 25.01.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 18.01.2018 

kód programu: KIPR-101/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah kurzu: Účastníci kurzu získají základní orientaci v oblasti sociální práce a zejména problematice případových konferencí. Případová práce postupuje od znalosti rizikového chování, vývojové a sociální psychologie ke znalosti konkrétní historie jedince a skupiny. Případová práce je aplikací řady metod jiných oborů, ale vytváří speciální metody sociální terapie. Účastníci kurzu se seznámí s tím, kdo případové konference svolává a realizuje, role jednotlivých účastníků případových konferencí, seznámí s možností využití a možných rizik, právních aspektů a dalších hledisek, které do realizace případových konferencí vstupují. Seznámí účastníky také s kazuistikami případových konferencí.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.