KIPR-101/2018 - Sociální práce a případové konference

 

"Určeno pro sociální pracovníky škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky s SVP."

Lektorka: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

Počet hodin: 7

Termín: 25. 1. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 18. 1. 2018 

Kód programu: KIPR-101/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah kurzu

Účastníci kurzu získají základní orientaci v oblasti sociální práce, zejména v problematice případových konferencí. Případová práce postupuje od znalosti rizikového chování, vývojové a sociální psychologie ke znalosti konkrétní historie jedince a skupiny. Případová práce je aplikací řady metod jiných oborů, ale vytváří speciální metody sociální terapie. Účastníci kurzu se seznámí s tím, kdo případové konference svolává a realizuje, jaké jsou role jednotlivých účastníků případových konferencí. Seznámí se s možností využití možných rizik, právních aspektů a dalších hledisek, které do realizace případových konferencí vstupují. Obeznámí účastníky také s kazuistikami případových konferencí.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.