Školy

V rámci projektu budeme spolupracovat s 85 školami z celé republiky, které jsme vybrali jako vhodné subjekty pro intenzivní metodickou podporu. Výběr škol probíhá ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, krajskými úřady, OSPOD a vlastní metodickou sítí.


Metodická podpora


Aktuality ze škol

Změna počtu plánovaných škol v KIPRu

KIPR změnil plánovaný počet zapojených  škol ze 70 subjektů na 85 subjektů..

 

Polovina měsíce srpna

V první polovině měsíce sprna se může projekt KIPR pochlubit s dalšími zapojenými školami.

 

Začátek prázdnin

Červenec je měsícem prázdnin, ale projekt KIPR pokračuje dále.

 

Další měsíc, další školy

V dalším měsíci, tedy v měsíci květen, se přidaly další školy do projektu KIPR. Nyní již 41 škol celkem...

 

Všechny zprávy ze škol naleznete zde.