Školská matrika

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Ing. Alena Tůmová

počet hodin: 4

termín: 26.03.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 16.03.2018 

kód programu: KIPR-526/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programu: Kurz zahrnuje jak přehled metodických pokynů pro předávání dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ, tak i praktickou ukázku práce s programovou aplikací pro jejich předání. Metodická část je zaměřena na dodržování zásadních pravidel včetně přehledu nejčastěji se vyskytujících chyb a nepřesností. Zvláštní pozornost je věnována správnému vykazování podpůrných opatření. Praktická část ukáže, jak pracovat s programovou aplikací, především jak využít všech možností pro kontrolu správnosti dat.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.