KIPR-526/2018 - Školská matrika

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), asistenty pedagoga a zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaIng. Alena Tůmová

Počet hodin: 4

Termín: 26. 3. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 16. 3. 2018 

Kód programu: KIPR-526/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Kurz zahrnuje jak přehled metodických pokynů pro předávání dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ, tak i praktickou ukázku práce s programovou aplikací pro jejich předání. Metodická část je zaměřena na dodržování zásadních pravidel včetně přehledu nejčastěji se vyskytujících chyb a nepřesností. Zvláštní pozornost je věnována správnému vykazování podpůrných opatření. Praktická část ukáže, jak pracovat s programovou aplikací, především jak využít všech možností pro kontrolu správnosti dat.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.