Školská legislativa pro školský poradenský systém

"Vzdělávací program je určen pro psychology a speciální pedagogy škol a školských poradenských zařízení."

lektoři: Mgr. Pavla Katzová

počet hodin: 6

termín: 06.04.2018

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 14.03.2018

kód programu: KIPR-102/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu: Vzdělávací program je zaměřen na základní orientaci ve školském zákoně, zákoně o pedagogických pracovnících a příslušných prováděcích právních předpisech z pohledu školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť škol, dále na změny vyplývající z tzv. inkluzívní novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť škol.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.