KIPR-102/2018 - Školská legislativa pro školský poradenský systém

 

"Vzdělávací program je určen pro psychology a speciální pedagogy škol a školských poradenských zařízení"

Lektorka: Mgr. Pavla Katzová

Počet hodin: 6

Termín: 6. 4. 2018

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 14. 3. 2018

Kód programu: KIPR-102/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu:

Vzdělávací program je zaměřen na základní orientaci ve školském zákoně, zákoně o pedagogických pracovnících a příslušných prováděcích právních předpisech z pohledu školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť škol. Dále se soustředí na změny vyplývající z tzv. inkluzivní novely školského zákona a jejich promítnutí do činnosti školských poradenských zařízení a poradenských pracovišť škol.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.