Sexuální výchova žáků s mentálním postižením

"Kurz je primárně určen speciálním pedagogům ve školách a školských poradenských zařízeních, dále pedagogům základních škol speciálních."

lektoři: Mgr. Markéta Čablová

             Mgr. Marcela Jarolímová

počet hodin: 8

termín: 03.11.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 03.10.2017

kód programu: KIPR-103/2017

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA

odborný garant: Mgr. Jarmila Šťastná

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu: účastníci získají nové, prohlubující informace o zákonitostech sexuality dětí s mentálním postižením (MP), seznámí se s obecným rámcem sexuální výchovy a jejím významem ve vývoji žáků s MP. Osvojí si dovednost reagovat adekvátním způsobem na sexuální projevy svých žáků a posílí vlastní citlivost k potřebám svých klientů. Účastníci obdrží metodický materiál pro výuku sexuální výchovy, se kterým se naučí pracovat. 


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.