Sexuální výchova žáků s mentálním postižením

 

"Vzdělávací program je primárně určen speciálním pedagogům ve školách a školských poradenských zařízeních, dále pedagogům základních škol speciálních."

LektorkyMgr. Markéta Čablová,

                 Mgr. Marcela Jarolímová

Počet hodin: 8

Termín: 3. 11. 2017

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 3. 10. 2017

Kód programu: KIPR-103/2017

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: Mgr. Jarmila Šťastná

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu:

Účastníci získají nové, prohlubující informace o zákonitostech sexuality dětí s mentálním postižením (MP), seznámí se s obecným rámcem sexuální výchovy a jejím významem ve vývoji žáků s MP. Osvojí si dovednost reagovat adekvátním způsobem na sexuální projevy svých žáků a posílí vlastní citlivost k potřebám svých klientů. Účastníci obdrží metodický materiál pro výuku sexuální výchovy, se kterým se naučí pracovat.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.