Setkání vedoucích krajských metodiků 29. 1. 2019

Dne 29. 1. 2019 proběhlo setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ ...

Dne 29. 1. 2019 proběhlo setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ projektu KIPR, které se konalo v zasedacím sále MŠMT C 081 (Karmelitská 8, Praha 1). Program tohoto setkání vypadal následovně: 

  1. Zahájení setkání – Mgr. Zuzana Acar Jarošová, PaedDr. Hanák, PaedDr. Petráš
  2. Seznámení s aktuální verzí jednotlivých standardů
  3. Hodnotící kritéria standardů a harmonogram implementace
  4. Zhodnocení systému supervize a případových konferencí v krajích
  5. Evaluace projektu
  6. Seznámení s aktuálním plánem a možností prodloužení projektu
  7. Aktuality, DVPP
  8. Diskuze a závěr

 Na tomto setkání byla vedoucím krajským metodikům udělena možnost vzít si jednoho metodika ze svého kraje.