Setkání vedoucích krajských metodiků 1. 11. 2018

Dne 1. 11. 2018 proběhlo setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ ...

Dne 1. 11. 2018 proběhlo setkání vedoucích krajských metodiků ŠPZ projektu KIPR, které se konalo v PPP pro Prahu 1, 2 a 4 (Francouzská 56, Praha 10). Program tohoto setkání vypadal následovně:

  1. Zahájení setkání – Mgr. Zuzana Acar Jarošová, PaedDr. Hanák, PaedDr. Petráš
  2. Procedurální standard – PhDr. Ivana Slavíková, Mgr. Zuzana Acar Jarošová
  3. Revize jednotlivých kapitol a diskuze nad vybranými okruhy procedurálního standardu
  4. Supervize v systému ŠPZ – shrnutí PaedDr. Ivo Kalvinský
  5. Intervenční standard – doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská PhD., Mgr. Lenka Říhová
  6. Revize jednotlivých kapitol a diskuze nad vybranými okruhy intervenčního standardu
  7. Harmonogram aktivit 2018/2019, prodlužování projektu – Mgr. Zuzana Acar Jarošová
  8. Diskuze a závěr

Účastníci konzultovali verze procedurálního a intervenčního standardu a podílejí se na jejich tvorbě. Účastníci museli být seznámeni s pracovními verzemi těchto dokumentů a připomínky vzniklé během toho sezení se promítnou do finálních podob těchto dokumentů.