Setkání pracovníků SPC Libereckého kraje

V Libereci proběhne setkání pracovníku SPC Libereckého kraje a to dne 16.10.2017 , kdy očekávaný...

V Libereci proběhne setkání pracovníku SPC Libereckého kraje a to dne 16.10.2017, kdy očekávaný začátek bude kolem 13:00. Místo setkání bylo určené v ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Lužická 7. 

Program setkání: 

  • aktuální informace o aktivitách projektu KIPR 
  • informace o projektu Strategického plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK KAP LK, platformy „Vzdělávání pro všechny“ a „Volba povolání“ (vzdělávání žáků se SVP na středním stupni škol) 
  • informace o aktuálním stavu zajištění služeb v jednotlivých SPC, dohoda o způsobech řešení klientů s více postiženími (prosím, připravte si klienty, které je třeba řešit ve více SPC) 
  • novela vyhlášky MŠMT č.j. 27/2016 Sb. a změny v naší práci v důsledku novely 
  • reflexe na doporučení zaslaná na NÚV – nedostatky a řešení 
  • plán setkání pracovníků SPC v dalším období – předpoklad účasti PhDr. J. Zapletalové a Mgr. Z.A. Jarošové (NÚV) 
  • závěr