Setkání pracovníků SPC Libereckého kraje

V Liberci proběhne setkání pracovníků SPC Libereckého kraje, a to dne 16. 10. 2017 s očekávaným ...

V Liberci proběhne setkání pracovníků SPC Libereckého kraje, a to dne 16. 10. 2017 s očekávaným začátkem kolem 13.00. Místo setkání bylo určeno v ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Lužická 7. 

Program setkání: 

  • aktuální informace o aktivitách projektu KIPR, 
  • informace o projektu „Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy KAP LK“ a jeho platformě „Vzdělávání pro všechny“ a „Volba povolání“ (vzdělávání žáků s SVP na středním stupni škol), 
  • informace o aktuálním stavu zajištění služeb v jednotlivých SPC, dohoda o způsobech řešení klientů s více postiženími (prosím, připravte si klienty, které je třeba řešit ve více SPC), 
  • novela vyhlášky MŠMT č. 27/2016 Sb. a změny v naší práci v důsledku novely, 
  • reflexe na doporučení zaslaná na NÚV – nedostatky a řešení, 
  • plán setkání pracovníků SPC v dalším období – předpoklad účasti PhDr. J. Zapletalové a Mgr. Z. A. Jarošové (NÚV), 
  • závěr.