Sekce klíčových aktivit

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv_cz

 

KA 1 - Řízení projektu

KA 2 - Spolupráce

KA 3 - Jednotná pravidla pro poskytování školských poradenských služeb a sledování vývoje poradenských služeb v kontextu podpůrných opatření

 • Mgr. ZUZANA ACAR JAROŠOVÁ, manažer klíčové aktivity
  • 283 881 250 l.54, zuzana.jarosova@nuv_cz

KA 4 - Integrace podpůrných opatření na úrovni (PPP a SPC)

 • Mgr. ZUZANA ACAR JAROŠOVÁ, manažer klíčové aktivity
  • 283 881 250 l.54, zuzana.jarosova@nuv_cz

KA 5 - Integrace podpůrných opatření na úrovni školy

 • Ing. JANA DRAHOŠOVÁ LL.M., MBA, manažer klíčové aktivity
  • 283 881 250 l.52, jana.drahosova@nuv_cz

KA 6 - Vzdělávání k implementaci změn v poradenství a posílení inkluzivních principů škol

 • PhDr. ALENA PLŠKOVÁ, manažer klíčové aktivity
  • 283 881 250 l.16, alena.plskova@nuv_cz

KA 7 - Evaluace

 • Mgr. et Mgr. MARTIN ŠTASTNÝ, interní evaluátor
  • 725 523 789, martin.stastny@nuv_cz

Klíčové aktivity

spolupráce (podílejí se) na KA: KA 1  Hlavní projektový manager
KA 2 Realizační tým
KA 3 Mgr. Zuzana Acar Jarošová
KA 4 Mgr. Zuzana Acar Jarošová
PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
PaedDr. Petr Petráš
Doc. PaedDr. et PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
KA 5 Ing. Jana Drahošová LL.M., MBA
KA 6 PhDr. Alena Plšková
Mgr. Bc. Kateřina Macháčková
KA 7 Mgr. et Mgr. Martin Šťastný