Sekce klíčových aktivit

e-mailové adresy jsou tvořeny ve formátu: jmeno.prijmeni@nuv_cz

 

KA 1 - Řízení projektu

KA 2 - Spolupráce

KA 3 - Jednotná pravidla pro poskytování školských poradenských služeb a sledování vývoje poradenských služeb v kontextu podpůrných opatření

 • Mgr. ZUZANA ACAR JAROŠOVÁ, manažer klíčové aktivity
  • tel: 283 881 250 l.21

KA 4 - Integrace podpůrných opatření na úrovni ŠPZ (PPP a SPC)

 • Mgr. ZUZANA ACAR JAROŠOVÁ, manažer klíčové aktivity
  • tel: 283 881 250 l.21

KA 5 - Integrace podpůrných opatření na úrovni školy

 • Mgr. RENATA VALOVÁmanažer klíčové aktivity
  • tel: 283 881 250 l.54

KA 6 - Vzdělávání k implementaci změn v poradenství a posílení inkluzivních principů škol

 • NEOBSAZENO

KA 7 - Evaluace

 • Mgr. et Mgr. MARTIN ŠTASTNÝ, interní evaluátor
  • tel:

Klíčové aktivity

spolupráce (podílejí se) na KA: KA 1  Hlavní projektový manager
KA 2 Realizační tým
KA 3 Mgr. Zuzana Acar Jarošová
KA 4 Mgr. Zuzana Acar Jarošová
PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.
PaedDr. Petr Petráš
Doc. PaedDr. et PhDr. Anna Kucharská, Ph.D.
KA 5 Mgr. Renata Valová
KA 6  
Mgr. Bc. Kateřina Macháčková
KA 7 Mgr. et Mgr. Martin Šťastný