Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí s těžkou sluchovou vadou

"Kurz je určen pro speciální pedagogy školských poradenských zařízení (SPC, příp. PPP) a škol/tříd zřízených pro žáky se zdravotním postižením."

lektoři: Mgr. et Mgr. Václav Chmelíř

počet hodin: 8

termín: bude upřesněn

uzávěrka přihlášek:

kód programu: KIPR-102/2017

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA

odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah vzdělávacího programu: vývoj mozku dítěte v raném věku v souvislosti s rozvojem komunikačních dovedností, Window Of Opportunity, diagnostika sluchového vnímání, diagnostika sluchové vady, charakteristika sluchových vad, možnosti jejich kompenzace. Specifika akustické agnózie u osob se sluchovým postižením, speciálně pedagogické přístupy. Komunikační strategie, rozvoj verbální komunikace, způsoby komunikace u dětí, žáků s těžkou sluchovou vadou, legislativní rámec. Rozvoj komunikačních kompetencí osob se sluchovým postižením. Příklady praxe ve škole pro sluchově postižené, legislativní rámec.  


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.