Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí s těžkou sluchovou vadou

  

"Vzdělávací program je určen pro speciální pedagogy školských poradenských zařízení (SPC, příp. PPP) a škol/tříd zřízených pro žáky se zdravotním postižením."

LektorMgr. et Mgr. Václav Chmelíř

Počet hodin: 8

Termín: bude upřesněn

Uzávěrka přihlášek:

Kód programu: KIPR-102/2017

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PaedDr. Zuzana Kaprová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah vzdělávacího programu:

Vývoj mozku dítěte v raném věku v souvislosti s rozvojem komunikačních dovedností, Window Of Opportunity, diagnostika sluchového vnímání, diagnostika sluchové vady, charakteristika sluchových vad, možnosti jejich kompenzace.

Specifika akustické agnózie u osob se sluchovým postižením, speciálně pedagogické přístupy.

Komunikační strategie, rozvoj verbální komunikace, způsoby komunikace u dětí, žáků s těžkou sluchovou vadou, legislativní rámec.

Rozvoj komunikačních kompetencí osob se sluchovým postižením. Příklady praxe ve škole pro sluchově postižené, legislativní rámec.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.