Řízení projektu

V rámci aktivity je zajištěno řízení projektu, koordinace klíčových aktivit, sestavení a řízení projektového týmu, řízení spolupráce týmu a tvorby výstupů v rámci projektu, kontrola výstupů projektu. K řízení projektu je využito maticové struktury, ve které jsou mezi sebou provázány jednotlivé klíčové aktivity. V rámci řízení projektu je zajišťován soulad aktivit se strategickými záměry ve vzdělávání v ČR.