PSPP - legislativa a nápadník činností

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkyMgr. Iveta Dřímalová

                 Mgr. Ivana Tormová

Počet hodin: 4

Termín: 17. 10. 2017

Čas zahájení: 13.00

Uzávěrka přihlášek: 16. 10. 2017

Kód programu: KIPR-708/2017 

Místo: PPP Cheb, Palackého 8 

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah semináře

Seminář pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce), převážně však pro speciální pedagogy nebo pedagogické pracovníky, kteří zajišťují předmět speciálně pedagogické péče, který zahrnuje jak legislativní rámec zajišťování PSPP, tak velmi bohatý nápadník jednotlivých činností při reedukaci zrakového a sluchového vnímání a při nápravě grafomotorických obtíží. Dále se budeme věnovat postavení speciálního pedagoga a určení jeho kompetencí v pedagogickém sboru dané školy.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.