První stupeň podpůrných opatření a jejich poskytování ve škole – plán pedagogické podpory

"Vzdělávací program je určen přednostně pro školní psychology a školní speciální pedagogy, dále pro výchovné poradce a učitele poskytující podporu žákům v 1. stupni PO."

lektoři: Mgr. Jana Mrázková

počet hodin: 8

termín: 31.10.2017

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 15.10.2017

kód programu: KIPR-503/2017 

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

 

obsah vzdělávacího programu: vymezení 1. stupně podpůrných opatření (PO), definice podpůrných opatření ve školském zákoně a ve vyhlášce o společném vzdělávání, průběh poskytování prvního stupně PO, role osob podílejících se na poskytování 1. stupně PO – role vyučujících, výchovného poradce, školních specialistů, model 3MP a jeho souvislost s 1. stupněm PO. Plán pedagogické podpory (PLPP) náležitosti, pravidla pro jeho využívání, zkušenosti s využíváním PLPP, zjištění z analýzy PLPP, praktický nácvik, představení kazuistik účastníků (týkajících se podpory žáků v 1. stupni PO), diskuze nad možnostmi podpory pro tyto žáky.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.