První stupeň podpůrných opatření a jejich poskytování ve škole – plán pedagogické podpory

 

"Vzdělávací program je určen přednostně pro školní psychology a školní speciální pedagogy, dále pro výchovné poradce a učitele poskytující podporu žákům v 1. stupni PO."

LektorkaMgr. Jana Mrázková

Počet hodin: 8

Termín: 31. 10. 2017

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 15. 10. 2017

Kód programu: KIPR-503/2017 

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu: 

Vymezení 1. stupně podpůrných opatření (PO), definice podpůrných opatření ve školském zákoně a ve vyhlášce o společném vzdělávání, průběh poskytování prvního stupně PO.

Role osob podílejících se na poskytování 1. stupně PO – role vyučujících, výchovného poradce, školních specialistů, model 3MP a jeho souvislost s 1. stupněm PO.

Plán pedagogické podpory (PLPP), náležitosti a pravidla pro jeho využívání, zkušenosti s využíváním PLPP, zjištění z analýzy PLPP, praktický nácvik, představení kazuistik účastníků (týkajících se podpory žáků v 1. stupni PO), diskuze nad možnostmi podpory pro tyto žáky.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.