Program podpory škol bude mít zanedlouho plný stav!

S koncem měsíce února se do programu podpory ...

S koncem měsíce února se do programu podpory projektu KIPR připojily další školy. Během několika týdnů bude nábor škol uzavřen a již nebude možné se do programu zapojit. V minulých týdnech se připojily školy například z Ústeckého kraje (Základní škola Ústí nad Labem-Předlice) nebo ze Středočeského kraje (Základní škola T. G. Masaryka). Aktuální počet škol zapojených v projektu KIPR je 71.

Seznam zapojených škol podle krajů naleznete zde.