Případová konference sociálních pracovníků PPP a SPC

"Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky i další pracovníky školských poradenských zařízení."

lektoři: PhDr. Lenka Průšová

počet hodin: 8

termín: 07.11.2017

čas zahájení: 10:00

uzávěrka přihlášek: 30.10.2017

kód programu: KIPR-110/2017

místo: PPP pro Prahu 1, 2, 4

poplatek: ZDARMA

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

   

obsah vzdělávacího programu: seznámení s problematikou případových konferencí, rolemi odborníků na případových konferencí, funkce case managera, systém využitelnosti případových konferencí. Role případové konference, témata případové konference, zápis z případové konference. Role případové konference v rodinách s jinou pečující osobou než rodič. (popřípadě jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte), samotného dítěte, jiných osob blízkých rodině a dítěti a dalších subjektů, které se podílejí na ochraně dítěte a řešení jeho situace. Okruh nejčastěji přizvaných osob a subjektů. Střet rolí v případě případové konference.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.