Případová konference sociálních pracovníků PPP a SPC

 

"Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky i další pracovníky školských poradenských zařízení."

LektorkaPhDr. Lenka Průšová

Počet hodin: 8

Termín: 7. 11. 2017

Čas zahájení: 10.00

Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 2017

Kód programu: KIPR-110/2017

Místo: PPP pro Prahu 1, 2, 4

Poplatek: ZDARMA

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu: 

Seznámení s problematikou případových konferencí, rolemi odborníků na případových konferencích, funkce case managera, systém využitelnosti případových konferencí.

Role případové konference, témata případové konference, zápis z případové konference. Role případové konference v rodinách s jinou pečující osobou než rodič (popřípadě jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte), samotného dítěte, jiných osob blízkých rodině a dítěti a dalších subjektů, které se podílejí na ochraně dítěte a řešení jeho situace. Okruh nejčastěji přizvaných osob a subjektů. Střet rolí v případě případové konferencee.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.