Pracovní setkání k Intervenčnímu standardu

Dne 9. 1. 2019 proběhlo Pracovní setkání k Intervenčnímu standardu ...

Dne 9. 1. 2019 proběhlo Pracovní setkání k Intervenčnímu standardu KIPR, které bylo zaměřené na hodnotící kritéria Intervenčního standardu. Setkání se konalo na PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1. Program tohoto setkání vypadal následovně: 

  1. Zahájení setkání – Doc. Kucharská, Mgr. Lenka Říhová, Mgr. Zuzana Acar Jarošová
  2. Revize intervenčního standardu obecné části – finalizace jednotlivých kapitol
  3. Hodnotící kritéria obecné části Intervenčního standardu
  4. Hodnotící kritéria speciální části Intervenčního standardu
  5. Závěr a diskuze

 Účastníci museli být seznámeni s pracovními verzemi těchto dokumentů a připomínky vzniklé během sezení se promítnou do finální podoby tohoto dokumentu.