KIPR-512/2018 - Práce ve výuce s žákem s ADHD

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaPhDr. Zdena Michalová

Počet hodin: 8

Termín: 14. 3. 2018 

Čas zahájení: 9:30

Uzávěrka přihlášek: 4. 3. 2018 

Kód programu: KIPR-512/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah vzdělávacího programu:

Účastníci vzdělávací akce budou disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci v poskytování podpůrných opatření spojených s edukací žáků s ADHD v prostředí školy. Budou stručně seznámeni se současnými trendy v terminologii a diagnostice, připomenou si typické projevy ADHD. Na základě užití funkční analýzy chování budou upozorněni na způsoby modifikace metod a forem výuky a možnosti objektivního hodnocení vědomostí a dovedností žáků s ADHD. Budou rozebírány úpravy v organizaci výuky při edukaci žáků s ADHD při společném vzdělávání včetně kooperace učitele s dalšími pracovníky poskytujícími ve škole personální podporu ve školní třídě i mimo ni (praktické).


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.