Práce ve výuce s žákem s ADHD

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: PhDr. Zdena Michalová

počet hodin: 8

termín: 14.03.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 04.03.2018 

kód programu: KIPR-512/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: PhDr. Jana Zapletalová

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah vzdělávacího programu: Účastníci vzdělávací akce budou disponovat základními znalostmi potřebnými k orientaci v poskytování podpůrných opatření spojených s edukací žáků s ADHD v prostředí školy. Budou stručně seznámeni se současnými trendy v terminologii a diagnostice, připomenou si typické projevy ADHD. Na základě užití funkční analýzy chování budou upozornění na způsoby modifikace metod a forem výuky a možnosti objektivního hodnocení vědomostí a dovedností žáků s ADHD. Budou rozebírány úpravy v organizaci výuky při edukaci žáků s ADHD při společném vzdělávání včetně kooperace učitele s dalšími pracovníky poskytujícími ve škole personální podporu ve školní třídě i mimo ni.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.