Práce v týmu, v tandemu – spolupráce dvou pedagogických pracovníků ve třídě (učitel + asistent pedagoga, učitel + učitel, učitel + speciální pedagog)

 

"Určeno pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy). Seminář je zaměřen na legislativní zajištění personální podpory asistenta pedagoga."

LektorkaMgr. Ivana Tormová

Počet hodin: 4

Termín: 8. 11. 2017

Čas zahájení: 13.00

Uzávěrka přihlášek: 5. 11. 2017

Kód programu: KIPR-711/2017 

Místo: budova B,  KÚ Karlovarského kraje místnost 220 B  

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah semináře:

Seminář je určen pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy) a je zaměřen na legislativní zajištění personální podpory asistenta pedagoga. Dále budou účastníci seznámeni s dalšími možnostmi personální podpory (školní asistent, osobní asistent, další vyučující, speciální pedagog). Součástí metodického setkání bude rovněž seznámení s metodami práce dvou souběžně působících pedagogických pracovníků ve třídě a nápadník činností jak pro učitele, tak pro asistenta pedagoga.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.