Práce v týmu, v tandemu – spolupráce dvou pedagogických pracovníků ve třídě (učitel + asistent pedagoga, učitel + učitel, učitel + speciální pedagog)

 

"Určeno pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy). Seminář je zaměřen na legislativní zajištění personální podpory asistenta pedagoga."

LektorkaMgr. Iveta Dřímalová

Počet hodin: 4

Termín: 15. 11. 2017

Čas zahájení: 13.00

Uzávěrka přihlášek: 12. 11. 2017

Kód programu: KIPR-710/2017 

Místo: Gymnázium Sokolov, Husitská 2053 

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Obsah semináře:

Seminář je určen pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy) a je zaměřen na legislativní zajištění personální podpory asistenta pedagoga. Dále budou účastníci seznámeni s dalšími možnostmi personální podpory (školní asistent, osobní asistent, další vyučující, speciální pedagog). Součástí metodického setkání bude rovněž seznámení s metodami práce dvou souběžně působících pedagogických pracovníků ve třídě a nápadník činností jak pro učitele, tak pro asistenta pedagoga


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.