Práce v týmu, v tandemu – spolupráce dvou pedagogických pracovníků ve třídě (učitel + asistent pedagoga, učitel + učitel, učitel + speciální pedagog)

"Určeno pro: střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy), které je zaměřené na legislativní zajištění personální podpory asistenta pedagoga."

lektoři: Mgr. Iveta Dřímalová

počet hodin: 4

termín: 15.11.2017

čas zahájení: 13:00

uzávěrka přihlášek: 12.11.2017

kód programu: KIPR-710/2017 

místo: Gymnázium Sokolov, Husitská 2053 

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Lucie Andrýsková

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

obsah semináře: Seminář pro střední management škol (zástupce ředitele, výchovné poradce, speciální pedagogy), které je zaměřené na legislativní zajištění personální podpory asistenta pedagoga. Dále budou účastníci seznámeni s dalšími možnostmi personální podpory (školní asistent, osobní asistent, další vyučující, speciální pedagog). Součástí metodického setkání bude seznámení s metodami práce dvou souběžně působících pedagogických pracovníků ve třídě a nápadník činností jak pro učitele, tak pro asistenta pedagoga.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.