KIPR-514/2018 - Práce s pomůckami ve výuce pro žáky se zrakovým handicapem

 

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence), zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

LektorkaMgr. Jana Janková

Počet hodin: 6

Termín: 26. 4. 2018 

Čas zahájení: 9.30

Uzávěrka přihlášek: 16. 4. 2018 

Kód programu: KIPR-514/2018

Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

Poplatek: ZDARMA       

Odborný garant: Mgr. Bc. Kateřina Macháčková

Organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

Poznámka: NENÍ akreditován

Obsah semináře:

Pomůcky pro práci s informacemi (optické pomůcky, elektronické pomůcky, digitální čtecí zařízení, elektronický zápisník, pomůcky pro psaní Braillova písma, pomůcky pro nácvik čtení Braillova písma, neoptické pomůcky). Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb, pomůcky pro domácnost a jejich využití ve výuce, pomůcky pro volný čas a zábavu.

Pomůcky, které se využívají k reedukaci zraku, stimulaci zraku, cvičení a zjemňování hmatu.

Popis pomůcek a jejich užití, ukázka. Stručný popis nácviku práce s pomůckou.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.