Práce s pomůckami ve výuce pro žáky se zrakovým handicapem

"Určeno pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy škol, asistenty pedagogů a školských poradenských pracovišť (výchovné poradce, metodiky prevence); zástupce ředitele i ředitele, kteří pracují s žáky se SVP."

lektoři: Mgr. Jana Janková

počet hodin: 6

termín: 26.04.2018 

čas zahájení: 9:30

uzávěrka přihlášek: 16.04.2018 

kód programu: KIPR-514/2018

místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9 – Prosek

poplatek: ZDARMA       

odborný garant: Mgr. Bc. Kateřina Macháčková

organizační garant: Bc. Dalibor Dráb

poznámka: NENÍ akreditován

obsah seminářePomůcky pro práci s informacemi (optické pomůcky, elektronické pomůcky, digitální čtecí zařízení, elektronický zápisník, pomůcky pro psaní Braillova písma, pomůcky pro nácvik čtení Braillova písma, neoptické pomůcky). Pomůcky pro prostorovou orientaci a samostatný pohyb, pomůcky pro domácnost a jejich využití ve výuce, pomůcky pro volný čas a zábavu.

Pomůcky, které se využívají k reedukaci zraku, stimulaci zraku, cvičení a zjemňování hmatu.

Popis pomůcek a jejich užití, ukázka. Stručný popis nácviku práce s pomůckou.


Přihlásit se na tento kurz a další podrobnosti naleznete zde.

Seznam vše kurzů naleznete zde.